ASPOT
Metodika

Aplikace Aspot slouží k rekonstrukci porostní zásoby z měření na pařezu. Metodu rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených na pařezu vyvinul ÚHÚL za podpory Ministerstva zemědělství. V roce 2010 byla na základě funkčního úkolu MZe č.j. 28449/2010-162010 sestavena metodika terénního měření a zpracování dat. Metoda vznikla pro potřeby soudně-znalecké praxe. Využívá se v případech, kdy není možné k výpočtu porostní zásoby použít vzorníky stojících stromů ze stejného porostu. Aplikace se využívá především ke stanovení zásoby nelegálně vytěžených porostů.

Abyste mohli Aspot používat, musíte se přihlásit. Abyste se mohli přihlásit, musíte se registrovat. Registrací se myslí vytvoření unikátního uživatelského jména podle Vašeho uvážení, pod nímž budou uloženy údaje o pařezech, které do ASPOTu vložíte. K zabezpečení přístupu si při registraci zvolíte heslo.Dále při registraci můžete, ale nemusíte, vyplnit údaje o své organizaci a svůj kontakt, které budou uloženy v databázi Aspotu a použity jako implicitní hodnoty při vytváření protokolu o výpočtu. Heslo a další uložené údaje můžete později spravovat (zobrazit, měnit a mazat) volbou údaje o uživateli.

Přihlášení